Odbierz i użytkuj terminal bez kosztów


W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów otrzymania terminala oraz obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

W Programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa posiadające maksymalnie 5 punktów handlowych, w tym sieci handlowo-usługowe oraz franczyzobiorcy.


MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU JEŚLI:


Nie przyjmowałeś płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadasz umowy z agentem rozliczeniowym);

Nie jesteś operatorem automatów vendingowych ani innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty itd.);

Zobowiążesz się do niestosowania opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami);

Zobowiążesz się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.

Uwaga! Do programu można przystąpić tylko raz w trakcie jego trwania.