W ramach automatyzacji możemy zaproponować różnego rodzaju urządzenia elektroniczne współpracujące z naszym oprogramowaniem. Część z nich tworzy układy kontroli dostępu a inne to typowe automaty. Dowolność konfiguracji umożliwia zautomatyzowanie wejścia klienta na obiekt, wyjścia a także wjazdu i wyjazdu na teren obiektu. Program Fitnet współpracując z systemami kontroli dostępu, pozwala również na wydzielanie dowolnych, kontrolowanych stref na obiekcie. Nowością jest automatyczna szatnia na odzież wierzchnią, która uzupełnia oferę w tym zakresie. 

 

Automatyzacja obsługi

Elementy kontroli dostępu

Automatyzacja obiektu