Szatnia składa się z systemu ruchomych szafek o dowolnej ilości i panelu sterującego. Istnieją dwa sposoby ustawienia: wolnostojące oraz wbudowane w pomieszczenie. W pierwszym przypadku szafki są zestawione w okrąg, obudowany panelami, które można okleić spersonalizowaną grafiką. W drugim przypadku możliwe jest wykorzystanie dowolnego pomieszcznia gdzie panel sterujący jest wbudowany w ścianę. Szatnia obsługiwana jest bezpośrednio przez klientów, którzy do pustej szafki mogą zdeponować swoją odzież wierzchnią- potwierdzeniem jest wydruk z kodem EAN/QR. Odbiór zdeponowanej odzieży następuje po zeskanowianiu kodu- elektronika sterująca w ciągu kilkunastu sekund podstawi klientowi właściwą szafkę.

 

Szatnia posiada wizualny interfejs, który instruuje użytkownika jak krok po kroku korzystać z szatni. Posiada również specjalne oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie wszystkich zdarzeń - każde zdeponowanie i pobranie ubrania - dzień/godzina/nr szafki/nr transakcji, oraz rejestrację „stanu szatni” dzięki czemu informuje obsługę o awariach np. braku papieru w drukarce.