Dostęp do miejsc parkingowych to dziś duży problem, ale dzięki integracji z naszym oprogramowaniem jest możliwość udostępnienia parkingu tylko dla klientów obiektu. Klient otwiera szlaban kartą abonamentową lub pobiera bilet, który opłaca w recepcji/kasie obiektu. W godzinach zamknięcia obiektu można udostępnienić parking okolicznym mieszkańcom w systemie abonamentowym, co będzie dodatkowym dochodem.