Zwrotnik opasek

 

 

Urządzenie instalowane przy bramce wyjściowej, do którego klient obiektu może samodzielnie zwrócić posiadaną opaskę/transponder. Jest ona weryfikowana pod kątem dodatkowych opłat (za gastronomię, saunę lub przekroczony czas pobytu) i w przypadku ich braku  urządzenie powoduje automatyczne otwarcie bramki wyjściowej. Takie rozwiązanie zdecydowanie odciąża kasy niwelując kolejki do wyjścia. Pracownicy mogą poświęcić więcej uwagi nowym klientom.