Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii analizy obrazu wideo, stworzono system wykrywający utonięcia. Jego przeznaczeniem jest wspomaganie pracy ratowników a jego uniwersalność pozwala na zastosowanie dla każdego rodzaju niecki. Bardzo wysoka efektywność pozwala na wczesne wykrywanie przypadków utonięć zarówno wsród dzieci jak i dorosłych. Prowadzi to do szybkiego rozpoczęcia akcji ratowniczej co przekłada się na jej skuteczność.

 

Wykrywanie utonięć jest oparte na aktywnej analizie obrazu wideo z zainstalowanych w nieckach kamer podwodnych. Co ważne, system jest przygotowany do instalacji zarówno w obiektach nowo budowanych, jak i już działających. W przypadku obiektów istniejących, rozwiązanie przewiduje możliwość montażu kamer podwodnych bez konieczności spuszczania wody z niecek basenowych.